Poseł do Parlamentu Europejskiego

Robert Biedroń

Tak jak Wy, marzę o lepszej Polsce w Europie. O państwie, któremu można zaufać, które nikogo nie zostawia z tyłu. Moje priorytety zawsze powstają we współpracy z Wami - na podstawie wielu miesięcy - czasem łatwych, czasem trudnych, ale zawsze inspirujących - rozmów ze wszystkimi, którzy przyszli na spotkania w miastach i miasteczkach całej Polski.

Sprawdź czym zajmuję się w Parlamencie Europejskim.

Moja działalność
O MNIE

Robert Biedroń

Robert Biedroń to polski aktywista, działacz na rzecz praw człowieka i polityk. Założyciel i prezes Wiosny. W maju wybrany z jej list jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Partia przystąpiła do Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów - drugiej co do wielkości grupy politycznej w Parlamencie Europejskim.

Jest jednym z trzech liderów Lewicy – jedynego sojuszu postępowych i lewicowych ugrupowań w Polsce, w którego skład wchodzą Wiosna, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem i wiele innych środowisk. Partie połączyły siły jesienią 2019 r. w wyborach do polskiego parlamentu. Lewica uzyskała 51 mandatów, stając się trzecią siłą polityczną w Polsce.

Robert jest obecnie wiceprzewodniczącym Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego i przewodniczy delegacji PE do spraw stosunków z Białorusią. Zasiada również w Komisji Budżetowej i jest zastępcą członka Komisji Spraw Zagranicznych. Jest także aktywnym członkiem Intergrupy LGBTI Parlamentu Europejskiego.

Przed wyjazdem do Brukseli Robert Biedroń był Prezydentem Słupska. Podczas swojego urzędowania oddłużył i zrewitalizował miasto, wdrażając szereg innowacyjnych polityk w dziedzinie finansów, wsparcia mieszkańców i ekologii. Wcześniej był posłem na Sejm VII kadencji.

Ma duże osiągnięcia w działaniu na rzecz praw człowieka w Polsce i za granicą. Założył Instytut Myśli Demokratycznej i stworzył Kampanię Przeciwko Homofobii. Był delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy oraz członkiem grupy doradczej ds. Płci, przymusowego wysiedlenia i ochrony w ONZ.

#BIEDRON2021

Moje priorytety

Klimat 01

Dziś Polska stoi węglem, który się kończy - wbrew marzeniom obecnego prezydenta. Palimy więc węglem z Rosji. A przecież te rekordowe pieniądze, które za niego płacimy idą na antypolską propagandę Putina. Polska potrzebuje planu na niezależność energetyczną. Dlatego w PE walczę o środki na sprawiedliwą transformację dla Polski. Musimy osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, aby zrealizować europejskie założenia Nowego Zielonego Ładu.

Państwo Prawa 02

Musimy pamiętać, że sądy zostały stworzone dla nas, dla zwykłego człowieka. A dziś służą politykom, a nie zwykłemu człowiekowi. Musimy odpolitycznić wymiar sprawiedliwości, ale też przyspieszyć rozpatrywanie spraw. Niestety, przy obecnej władzy upolitycznienie sądów będzie postępować. Dlatego potrzebujemy silnego głosu sprzeciwu z Unii Europejskiej. W Parlamencie, w Komisji budżetowej pracujemy nad nowym mechanizmem mającym na celu powiązanie wypłaty środków unijnych ze stanem praworządności w danym państwie. Będę walczył o to by obywateli nie dotknęły konsekwencje w postaci odebrania dopłat.

Godne Życie 03

Wielu młodych ludzi wciąż wyjeżdża za granicę, żeby tam uzbierać na mieszkanie. Dlaczego nie mają na to szans w Polsce? Ja wyjeżdżałem zarabiać na Zachód w latach 90., jako młody chłopak. Minęło 30 lat, a młodzi wciąż muszą wyjeżdżać by żyć godnie. Tak dalej być nie może! Prawo do mieszkania gwarantuje nam wszystkim artykuł 75. polskiej Konstytucji. Ja traktuje konstytucję bardzo poważnie! Wartością nadrzędną dla mojej grupy politycznej w PE jest zapewnienie każdemu godnego życia. Stoimy więc na straży odpowiedniej polityki socjalnej w pracach parlamentarnych.

Równość i tolerancja 04

Państwo demokratyczne, sprawiedliwe, oparte na zasadach równości i praworządności – to Polska jakiej pragniemy. Chcemy, aby wszyscy czuli się we własnym kraju bezpiecznie i godnie, a instytucje publiczne działały w sposób przejrzysty, przyjazny i partycypacyjny. Nasze społeczeństwo potrzebuje zrównania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, zapewniania kobietom bezpieczeństwa seksualnego i reprodukcyjnego, ochrony prawno-karnej przed dyskryminacją osób ze środowiska LGBT, a także specjalnych praw służących aktywizacji osób niepełnosprawnych. W Komisji FEMM zajmuję się właśnie powyższymi tematami starając się, aby WSZYSTKIM żyło się lepiej.

Ochrona zdrowia na europejskim poziomie 05

W centrum mojej wizji o Unii Europejskiej jest człowiek i jego codzienne problemy. Pragnę wprowadzenia jednolitych standardów opieki zdrowotnej w UE. Każda obywatelka i każdy obywatel Unii będą̨ mogli korzystać́ z opieki zdrowotnej w każdym kraju na równi z jego obywatelami, bez wyrabiania dodatkowych kart czy zaświadczeń́. W lipcu 2020 r. portal VOTEWATCH uznał mnie najbardziej wpływowym Europosłem w dziedzinie zdrowia.

Grupa Socjalistów i Demokratów (S&D)

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów, której jestem członkiem, jest drugą co do wielkości siłą polityczną w Parlamencie Europejskim, reprezentowaną przez 146 eurodeputowanych. Do głównych założeń i celów S&D należy przede wszystkim: zapewnianie powszechnego dobrobytu społecznego i wyrównanie szans przy jednoczesnym poszanowaniu ograniczonych zasobów naszej planety.

Dowiedz się więcej!

Staże

Chcielibyście zdobyć cenne doświadczenie zawodowe w Parlamencie Europejskim? Staż pozwoli Ci z bliska przyjrzeć się pracy instytucji europejskich oraz Parlamentu Europejskiego, ważnego forum podejmowania decyzji i debat politycznych na szczeblu UE. Staże im. Roberta Schumana organizowane są w wielu różnych dziedzinach, takich jak polityka wewnętrzna i zewnętrzna UE, prawo, wielojęzyczność, administracja, infrastruktura i logistyka, komunikacja czy IT. Parlament Europejski zapewnia wszystkim równe szanse; zachęca wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojej kandydatury bez względu na płeć, orientację seksualną, środowisko kulturowe, etniczne lub religijne czy niepełnosprawność. W razie potrzeby zakwalifikowanym kandydatom z niepełnosprawnością oferowane są niezbędne udogodnienia.

Więcej informacji

Nawiążmy kontakt

Spotkajmy się

Warszawa
ul. Puławska 1/51
02-515 Warszawa

Słupsk
al. Sienkiewicza 19
76-200 Słupsk

Krosno
ul. Franciszkańska 10/2
38-400 Krosno